Satış görüşmesinde meydana gelen iletişim sorunları, satış temsilcisinden ve müşteriden kaynaklananlar başlıca sebepler.

Satış görüşmesinde meydana gelen iletişim sorunlarını satış temsilcisinden ve müşteriden kaynaklananlar başlıca sebepler.

İletişimde Satışçıdan Kaynaklanan Problemler:

 • Yeterli mesleki bilgiye sahip olmamak,
 • Görüşmeye hazırlıksız gitmek,
 • Konuşma dilinin yeterince açık ve anlaşılır olmaması,
 • Gereğinden hızlı konuşarak müşterinin dikkatini dağıtmak,
 • Sözsüz iletişimi yanlış ve abartılı kullanmak,
 • Müşteriye karşı gereksiz kibir ya da büyüklük göstermek,
 • Görüşmenin konusundan saparak konuyu dağıtmak,
 • Kelimeleri yanlış kullanmak ve yeterince kelime hazinesine sahip olmamak,
 • Üzerinde durulması ve vurgulanması gereken hususları es geçmek,
 • Satış görüşmesinde tekrarların gereğinden fazla yapılması,
 • Fazla ve gereksiz detaya inilmesi,
 • Gereksiz yabancı kelimelere yer verilmesi,
 • Benzetme ya da örneklemelerin uygunsuzluğu ve anlamsızlığı,
 • Müşteriye gerekli saygının ve inceliğin gösterilmemesi,
 • Satış konuşmasının monoton bir ses tonu ile sunulması.

İletişimde Müşteriden Kaynaklanan Problemler:

 • Etkin bir dinleme tekniğine sahip olmaması,
 • Alıcının sunumuna karşılık gereksiz ya da gerçek dışı yorumlarda bulunması,
 • Satış temsilcisine karşı ön yargılı olması,
 • Gerçeği yansıtmayan itirazlar ileri sürmesi,
 • Satışçının konuyu açmaya yönelik sorularına kayıtsız kalması,
 • Satış görüşmesinin başında satış temsilcisine olumsuz yaklaşımı,
 • Satışçının sunumu sırasında gereksiz işlerle uğraşması ve satışçıyı dikkate almaması.

Kaynak: Satış Teknikleri-Polat Tunçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.